Cofely w Polsce


Obecność Cofely w Polsce sięga lat 90-tych i nakierowana jest na ciągły rozwój oferowanych usług, jak i poszerzanie grona zadowolonych klientów.

Ponieważ doskonale rozumiemy, że potrzeby naszych klientów są różnorodne i zawsze wymagają silnego kontekstu lokalnego, rozwiązania są oferowane przez grupę wyspecjalizowanych ekspertów działających w 8 lokalizacjach.

W ramach grupy posiadamy osoby mogące się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej, wytwarzania i dystrybucji energii, prac studialnych i projektowych, czy też realizacji złożonych projektów inwestycyjnych. Posiadamy też zespół dedykowany do długoterminowej obsługi wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych z gwarancją, Dzięki potencjałowi grupy kapitałowej, Cofely jest aktywnym uczestnikiem rynku PPP w Polsce. Nasi pracownicy mogą służyć doradztwem na każdym etapie przygotowaniu projektów w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Na terenie Polski nasze centra kompetencji to:

Cofely Services – obsługa i utrzymanie obiektów, projekty PPP, lokalne źródła energii

Cofely EC Serwis – usługi zintegrowane dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

Cofely Technika Instalacyjna – efektywność energetyczna, instalacje mechaniczne

Cofely Elektromontaż – instalacje elektryczne

Cofely EC Slupsk – wytwarzanie i zaopatrzenie w ciepło

Kluczowe dane:

  • ponad 160 mln PLN – wartość obrotów osiąganych przez grupę
  • ponad 1200 – obsługiwanych klientów w Polsce
  • ponad 1 mln m2 – obsługiwanych powierzchni
  • ponad 2500 – gospodarstw domowych, do których dostarczane jest ciepło
  • 12 województw – ze stałą obecnością ekip serwisowych
  • 8 – biur na terenie kraju
  • ponad 600 – zatrudnionych pracowników

Cofely posiada również udziały w innych podmiotach związanych z rynkiem wytwarzania energii jak i efektywności energetycznej.

Dzięki przynależności do grupy GDF SUEZ oferujemy naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa i stabilności finansowej.
Współpracujemy z innymi podmiotami związanymi z grupą kapitałową takimi jak:

Tractebel, SafageSITA

oferując możliwość świadczenia jeszcze bardziej kompleksowych usług.