HISTORIA


01-10-2002 r., utworzenie PRE ELEKTROMONTAŻ-POŁUDNIE SP. z o.o.
Na mocy porozumienia pomiędzy firmą Elektromontaż-1 Katowice S.A., jej ówczesnym właścicielem – firmą Moeller GmbH i przedstawicielem firmy FABRICOM S.A. (spółka z grupy GDF SUEZ), doszło do zawarcia umowy inwestycyjnej. Przedmiotem tej umowy była sprzedaż przez Elektromontaż 1 Katowice S.A. części majątku przedsiębiorstwa oraz przekazanie na podstawie porozumienia stron, pracowników zatrudnionych w części firmy zajmującej się wykonawstwem usług elektromontażowych. W oparciu o przejętych pracowników oraz nabyte składniki majątkowe powołano nową spółkę. Ta sprzedaż była wynikiem realizacji zamierzeń inwestycyjnych inwestorów strategicznych:
– niemieckiego koncernu Moeller GmbH, którego celem było skoncentrowanie i rozwój przedmiotu działalności firmy Elektromontaż–1 Katowice S.A. na produkcji rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
– belgijskiej firmy FABRICOM S.A. , której celem był rozwój działalności w zakresie świadczenia usług elektromontażowych.
Dzięki tej umowie, PRE Elektromontaż – Południe Sp. z o.o., przejęła dorobek i doświadczenie wypracowane przez ponad 50 lat w trakcie realizacji wielu projektów w kraju i zagranicą.
2003 r. – utworzenie spółki FABRICOM POLSKA Sp. z o.o.
2003 r. – utworzenie oddziału w Bydgoszczy.
Zatrudnienie pracowników PRE Elektromontaż z Bydgoszczy.
2004 r. – utworzenie oddziału Export we Francji,
Początek współpracy z firmą INEO Francja, działalności exportowej, rozpoczęcie 8-letniego kontraktu w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych CERN w Genewie – instalacje dla przyśpieszacza cząstek elektronowych.
2008 r. – zmiana właściciela spółki – GDF SUEZ Energy Services
Dotychczasowy jedyny udziałowiec FABRICOM GTI S.A. w wyniku zmian w strukturze organizacyjnej grupy kapitałowej przekazał udziały spółki do swojego właściciela GDF SUEZ Energy Services.
2015 r. – zmiana nazwy spółki na COFELY ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.