Referencje – Energetyka


PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – PEC w Gliwicach

Instalacje elektryczne WN, SN i NN oraz akpia 3 nowych kotłów oraz elektrofiltrów.

Instalacje elektryczne SN i NN oraz akpia instalacji odsiarczania spalin.

– ZAK S.A. w Kędzierzynie – Koźlu

Modernizacja instalacji zasilania i sterownia, wymiana układów wzbudzenia generatora prądu w zakładowej elektrociepłowni.

– ELEKTROCIEPŁOWNIA w Starachowicach

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanego bloku parowo-gazowego: generatory gazowe 2 x 13,5 MW i generator parowy 9,5 MW.

– ELEKTROWNIA WODNA ŁĄCZANY

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej elektrowni wodnej.

– ELEKTROWNIA WODNA TOPOLA

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej elektrowni wodnej.

– ELEKTROWNIA JAWORZNO III

Instalacje elektryczne WN, SN i NN oraz akpia wymienianych elektrofiltrów.

– ELEKTROWNIA BLACHOWNIA

Instalacje elektryczne i sterowania nowobudowanej spalarni odpadów.

– ELEKTROWNIA DOLNA ODRA w Szczecinie

Instalacje elektryczne Sn i NN instalacji odsiarczania spalin