Referencje – Przemysł


– GENERAL MOTORS MANUFACTURING POLAND w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje sterowania, przeciwpożarowe rozbudowywanych hal produkcji samochodów Opel. Kilka projektów rozbudowy zakładu.

– METSA TISSUE in Krapkowice

MV and LV electrical installations and control installations for technological lines of paper production.

– VLASSENROOT POLAND w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowej hali produkcji elementów konstrukcji stalowych.

– L’OREAL KOSMEPOL w Piasecznie

Instalacje elektryczne SN i NN dwóch nowych hal rozbudowywanego zakładu produkcji kosmetyków.

– FAMUR S.A. w Katowicach

Instalacje elektryczne SN i NN nowych hal produkcji kombajnów górniczych.

Instalacje elektryczne i niskoprądowe obiektów biurowych.

Modernizacja sieci SN i NN zasilania zakładu.

– SAINT GOBAIN w Dąbrowie Górniczej

Linie kablowe i stacja transformatorowa w zakładzie GLASS.

Instalacje elektryczne linii technologicznej – laminacji szkła w zakładzie GLASS.

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe hali produkcyjnej KATEX II – w zakładzie SECURIT.

Instalacje nowej hali produkcji szkła w zakładzie GLASS – stacja zasilania – 43 pola rozdzielni SN, 12 transformatorów 1,6 MVA oraz rozdzielenie NN, instalacje zasilania, oświetlenia i sterowania zakładu.

– SAINT GOBAIN w Żarach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowej hali linii technologicznej obróbki szkła.

– ZAK S.A. – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie – Koźlu

– prace remontowe oraz inwestycyjne w zakresie projektu, dostaw i montażu instalacji średniego i niskiego napięcia oraz instalacji akpia. Dostawa i montaż rozdzielni średniego i niskiego napięcia, linii i tras kablowych, oświetlenia, układów zasilania, sterowania i automatyki linii technologicznych, baterii akumulatorów i ups, linii światłowodowych, systemów telekomunikacji, instalacji przeciwpożarowych, modernizacja istniejących instalacji,

– instalacje elektryczne SN i NN oraz akpia nowej linii produkcji kwasu azotowego,

– wymiana rozdzielni średniego napięcia, 6 kV – 56 pól,

– instalacje systemu opomiarowania poboru mediów,

– wymiana linii kablowych 30 kV i 6kV.

– ARCELOR MITTAL – Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach

Prace remontowe i inwestycyjne w zakresie projektu, dostaw i montażu instalacji średniego i niskiego napięcia, instalacji zasilania, sterowania i automatyki linii technologicznych.

Instalacje zasilania, sterowania i oświetlenia nowych baterii koksowniczych – linii technologicznych produkcji koksu.

– ARCELOR MITTAL – Huta w Świętochłowicach

Instalacje elektryczne SN i NN hali linii powlekania blach.

– ARCELOR MITTAL – Huta w Katowicach

Instalacje elektryczne SN i NN oraz sterowania instalacji odpylania pieca hutniczego.

– WEBER POLSKA (KUNSTSTOF – TECHNIK) w Goleniowie

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe budynku biurowego oraz 3 hal produkcyjnych zbiorników i aparatów z tworzyw sztucznych.

– ESSILOR w Warszawie

Instalacje elektryczne zakładu produkcji soczewek optycznych.

– AIR PRODUCTS w Kędzierzynie-Koźlu

Linia kablowa SN zasilania zakładu oraz modernizacja instalacji elektrycznych warsztatu cystern.

– ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL (ECI) w Bielsku-Białej

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowego zakładu produkcji komponentów elektrycznych dla sprzętu AGD.

– APV MANUFACTURING / SPX FLOW TECHNOLOGY w Bydgoszczy

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje niskoprądowe nowego zakładu produkcji elementów metalowych.

– PLASTAL w Gliwicach

Modernizacje instalacji elektrycznych SN i NN istniejącego zakładu produkcji części samochodowych.

– HENKEL w Raciborzu

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje akpia rozbudowanego zakładu.

Instalacje zasilania i sterowania linii sulfonacji środków piorących.

– KELLOGG’s w Kutnie

Instalacje elektryczne SN i NN oraz niskoprądowe nowego zakładu produkcji spożywczej.

– KRONOSPAN w Szczecinku i Dobroszycach

Instalacje elektryczne SN i NN nowych linii produkcyjnych w fabrykach płyt wiórowych.

– STEICO (EKOPŁYTA) w Czarnkowie

Instalacje elektryczne SN i NN w nowych halach rozbudowywanych zakładów płyt wiórowych oraz dla nowych linii produkcyjnych.

Modernizacja stacji transformatorowej, instalacji oświetlenia oraz instalacji zasilających linie technologiczne.

– HOMANIT w Karlinie

Instalacje zasilania nowej linii lakierowania oraz dwóch linii wielopił w zakładach produkcji cieńkich płyt wiórowych HDF.

– NGK CERAMICS w Gliwicach

Instalacje elektryczne SN i NN linii technologicznych produkcji katalizatorów.

Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych 2 x 800 kVA oraz 1000 kVA wraz z instalacjami.

– JABIL CIRCUIT w Kwidzynie

Dostawa i montaż stacji transformatorowych oraz baterii kondensatorów.

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej fabryki paneli LCD.

– ELECTROLUX w Siewierzu

Instalacje zasilania i sterowania linii produkcji sprzętu AGD.

– TRW w Gliwicach

Instalacje oświetlenia i zasilania linii technologicznych zakładu oraz dostawa i montaż agregatu.

– FAURECIA w Jelczu-Laskowicach

Instalacje elektryczne nowego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego zakładu produkcji części samochodowych.

– HUTCHINSON w Bielsku-Białej

Instalacje elektryczne SN i NN nowego zakładu produkcji elementów klimatyzacji samochodowych.

– COCKERILL SAMBRE w Liege – Belgia

Instalacje elektryczne SN i NN oraz instalacje sterowania filtrów linii produkcji koksu na terenie koksowni.

– CUKROWNIA GLINOJECK

Instalacje elektryczne magazynu cukru i pakowni wraz z zapleczem socjalno-biurowym.

– LAFARGE CEMENT w Małogoszczy

Instalacje elektryczne dla linii suchego wypału klinkieru w cementowni Lafarge – Kujawy oraz remont pieca #2 w cementowni Małogoszcz.

– VITROSILICON w Iłowej

Modernizacja systemu zasilania huty szkła oraz wykonanie instalacji elektrycznych w dwóch nowych halach produkcji szkła.

– GUARDIAN w Częstochowie

Instalacje elektryczne SN i NN nowobudowanej huty szkła oraz instalacje zasilania linii technologicznej „coater line” – powlekania szkła