Spółki w Polsce


Cofely EC Słupsk Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 3D, 76-200 Słupsk
tel: 59 848 63 00
Pogotowie Ciepłownicze 993
sekretariat@ecslupsk.pl
www.ecslupsk.pl
Cofely EC Serwis Sp. z o.o.
ul. Kulczyńskiego 6, 76-200 Słupsk
tel: 59 847 44 80
Pogotowie techniczne 993
sekretariat.ecserwis@ecslupsk.pl
www.cofely.slupsk.pl
Cofely Elektromontaż Sp. z o.o.
ul. Nasyp 6, 44-100 Gliwice
tel: 32 231 48 83
gliwice@cofely-elektromontaz.pl
www.cofely-elektromontaz.pl
 Cofely Elektromontaż Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz
ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz
tel: 52 362 77 20
bydgoszcz@cofely-elektromontaz.pl
www.cofely-elektromontaz.pl
Cofely Złotów Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 29 69
www.cofely.zlotow.com
Cofely Term Sp. z o.o.
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów
Tel.: 67 263 35 44
www.cofelyterm.pl
Cofely Services Sp. z o.o.
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa
Tel.: 22 518 01 86 do 88
cofely@cofely.pl
www.cofelyservices.pl
 Cofely Technika Instalacyjna Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 58, 00-717 Warszawa
Tel: 22 851 97 40
info@cofely.com.pl
www.cofely.com.pl